Biometria w bankowości

Nie raz mieliśmy okazję przekonać się, jak nasza rzeczywistość dogania tę filmową. Biometrię każdy z nas dobrze zna z filmów science-fiction. Skanowanie dłoni, palca czy siatkówki oka, które umożliwiają weryfikację tożsamości i dają na przykład dostęp do budynku powoli wchodzą do naszej codzienności. Z tych nowoczesnych technologii już korzysta sektor bankowy i z pewnością będzie je rozwijać. Jak teraz wygląda biometria w bankowości? Z jakich „usług” biometrycznych możemy skorzystać? Jakie wyzwania w tym zakresie stoją przed polskimi bankami?

Czym jest biometria?

Na wstępie wyjaśnijmy pokrótce, co kryje się pod pojęciem biometria. Jest to technika, przy pomocy której można dokonywać pomiarów istot żywych. Jej wykorzystanie w nowoczesnych technologiach, a zarazem w naszym codziennym życiu, jest coraz bardziej powszechne. Podstawą pomiarów biometrycznych są indywidualne cechy ludzkiego ciała. Może być to odcisk palca, układ tęczówki ocznej lub układ naczyń krwionośnych dłoni, a także układ twarzy bądź głos. Ten indywidualny i zapamiętany przez system układ jest unikalny dla każdego człowieka. Dzięki temu może stanowić bezpieczną formę autoryzacji. Najprostszym przykładem użycia biometrii, z którym mogliśmy się zetknąć, jest odbezpieczenie smatfona przez odcisk palca lub komputera przez indywidualny skan twarzy.

Biometria w bankowości

Jak wykorzystywana jest biometria w polskiej bankowości?

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem biometrycznym, które stosują polskie banki, jest odcisk palca. Ta opcja pojawia się na etapie logowania do bankowości elektronicznej przez aplikację mobilną i weryfikacji tożsamości. Działa na systemach operacyjnych iOS i Android. Biometria palca jest także szerzej wykorzystana, choć nie na dużą skalę i przez nieliczne banki. Jest to technologia Finger Vein, dzięki której przy pomocy indywidualnego odcisku palca i kodu można wypłacić pieniądze z bankomatu. Tę technologię oferują swoim klientom głównie Banki Spółdzielcze. Trzeba dodać, że biometria jest w tym momencie najbardziej skutecznym zabezpieczeniem wykorzystywanym w bankowości.

Wyzwania we wdrażaniu technologii biometrycznych

Sektor bankowy z czasem będzie wykorzystywał coraz więcej rozwiązań z zakresu biometrii. To, z czego teraz korzysta się na mniejszą skalę, kiedyś wejdzie do powszechnego użytku. Ale przyjdzie nam jeszcze na to poczekać. Głównym wyzwaniem, które stoi w tym zakresie przed sektorem bankowym, jest stworzenie wspólnej bazy wzorców biometrycznych i podmiotu, który będzie nią administrował. Nie można także pominąć tak ważnego czynnika, jak proces oswajania nowych technologii przez klientów banków i gotowość do ich pełnego wykorzystania.