Wiele osób, które nie miały jeszcze do czynienia ze sprawami spadkowymi, zastanawia się, jak uzyskać prawa do pozostawionego majątku po zmarłym. W takiej sytuacji rodzi się wiele pytań, takich jak: Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku? Czy stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowe oraz jakie koszty z nim są związane?

Chcąc więc znaleźć odpowiedzi na te pytania, warto na samym początku wspomnieć, że stwierdzenie nabycia spadku mogą żądać zarówno spadkobiercy, jak i wierzyciele tego, kto pozostawił spadek, czyli spadkodawcy.

Poznajmy więc bliżej to zagadnienie.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Na samym początku należy przypomnieć, że sąd na wniosek osoby mającej interes, może stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców. Biorąc to pod uwagę, podstawą jest posiadanie interesu prawnego. Kto go posiada? Otóż posiadać go może całkiem spore grono podmiotów, a w szczególności:

  • Spadkobierca,
  • Zapisobierca,
  • Wierzyciel spadkodawcy,
  • Wierzyciel spadkobiercy.

Czy stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowe?

Nie ma przepisów prawnych, które wprost określają obowiązek przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. To w interesie samego spadkobiercy jest uzyskanie formalnych praw do spadku. Jest to niezbędne względem osób trzecich, które roszczą sobie prawa do spadku z tytułu dziedziczenia. Jedynie posiadając dokument potwierdzający nabycie spadku, bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, można skutecznie domagać się od osób trzecich określonego działania. Można np.: wezwać dłużnika spadkodawcy, aby spłacił swoje należności.

Stwierdzenie nabycia spadku może również być niezbędne, kiedy to spadkobierca otrzymał nieruchomość. W takiej sytuacji, na nowym właścicielu leży obowiązek zgłoszenia tego faktu do sądu prowadzącego księgi wieczyste budynku lub działki. Oczywiście trzeba będzie również załączyć do wniosku dokument stwierdzający nabycie spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Stwierdzenie nabycia spadku możemy uzyskać drogą sądową, bądź też u notariusza w formie aktu notarialnego. Druga opcja jest o wiele szybsza niż droga sądowa. Niemniej jednak skorzystać z niej mogą spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi, a także osoby, których dotyczą zapisy windykacyjne uczynione przez spadkodawcę. Ta forma wymaga jednoczesnej obecności u notariusza wszystkich spadkobierców. Jeśli skierujemy sprawę do sądu, na rozprawie musi pojawić się tylko jeden spadkobierca. Należy także pamiętać, że z pomocy notariusza nie skorzystamy w przypadku testamentu ustnego. W takiej sytuacji, spadku można domagać się jedynie na drodze sądowej.

Prawnik RzeszówPamiętajmy, że sprawy spadkowe najlepiej jest wyjaśnić do samego końca, aby uniknąć wszelkich niedomówień i problemów rodzinnych.