Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest związany ze wspólnym inwestowaniem, polegającym na zbiorowym lokalizowaniu pieniędzy, które wpłacają uczestnicy. Uczestnikami mogą być osoby prawne i jednostki indywidualne.

Zamknięty fundusz inwestycyjny

Zamknięty fundusz inwestycyjny nie posiada ograniczeń. Daje możliwość swobody w inwestowaniu w aktywa i inne instrumenty finansowe. Taki fundusz jest kierowany do wąskiej grupy inwestorów. Klient nabywa certyfikaty inwestycyjne, które dają szerokie możliwości strategiczne i inwestycyjne. Uczestnik nie odpowiada za zobowiązania takiego funduszu. Posiadane certyfikaty mają status papierów wartościowych – mogą być imienne i na okaziciela, a także można je zbywać osobom trzecim. Organem kontrolnym w tym przypadku jest rada inwestorów.

Otwarty fundusz inwestycyjny

Otwarte fundusze inwestycyjne cechują się krótkotrwałym inwestowaniem i łatwą odsprzedażą jednostek uczestnictwa – jednostki są szeroko dostępne. Otwarte fundusze zobowiązane są odkupić jednostki uczestnictwa, w przypadku żądania uczestnika.Taki fundusz może ograniczać liczbę uczestników, i stawiać konkretne warunki (np. wartość minimalnej kwoty wkładu). Fundusze tego typu mogą mieć formę tzw. funduszy parasolowych – nie ma obowiązku podpisywaniu umów i innych formalności, a klient sam dobiera fundusze do swojego portfela.

Podsumowując, zamknięte fundusze inwestycyjne dotyczą wąskiej grupy inwestorów, w przeciwieństwie do otwartych funduszy. W tym przypadku inwestor ma szersze możliwości i musi posiadać certyfikaty.