Jak dostać wizę do Australii

Jeżeli marzy się nam wyjazd do Australii, konieczne będzie wcześniejsze organizowanie wizy. Tylko na jej podstawie możemy przekroczyć granicę tego jakże pięknego kraju.

Jak zorganizować wizę do Australii?

Wiza do Australii to inaczej wiza turystyczna. Uprawnia ona do przebywania na terenie tego kraju do 3 miesięcy. Tego typu dokument muszą wyrobić wszyscy obywatele Polski, którzy planują podróżować po Australii. Dokument, jaki wymaga Australia to tzw. wiza eVisitor i jest to darmowa wiza turystyczna, którą można otrzymać, składając odpowiedni wniosek online. Oczywiście o dany dokument można aplikować tylko poza granicami Australii. Sama wiza ważna jest przez 12 miesięcy, zaś upływ jej terminu ważności spowoduje zakaz wjazdu do tego kraju (warto o tym pamiętać podczas panowania podróży). Zwykle czas oczekiwanie na wizę (po uzupełnieniu odpowiednich dokumentów online) trwa od kilku minut do nawet kilku dni. Sama procedura aplikacji nie jest skomplikowana, wymaga jedynie dostępu do Internetu.

Jakie uprawnienia daje przyznana wiza do australii?

Wiza eVisitor dedykowana jest osobom, które zmierzają odwiedzić Australię w celach turystycznych. Jej posiadanie w żadnym wypadku nie uprawnia odwiedzających do podjęcia pracy zarobkowej podczas pobytu w tym kraju. Choć są od tego odstępstwa, ponieważ w niektórych, specyficznych przypadkach, podróżnik może dostać zezwolenie na ograniczoną pracę jako wolontariusz. Ponadto, posiadając tę wizę, nie możemy też uczestniczyć w żadnym kursie, który np. trwałby dłużej niż trzy miesiące.