Studia UTH

Pomimo szeroko zakrojonej społecznej misji edukacyjnej, zdobycie wartościowej wiedzy nadal stanowi wyzwanie. Uczelni jest dużo, jednak różnią się one między sobą poziomem kształcenia. A to przekłada się na umiejętności zawodowe i przygotowanie merytoryczne absolwentów.

Stawiając na wysoką jakość wykształcenia, coraz częściej decydujemy się na prywatne uczelnie, zarówno wtedy gdy podejmujemy studia licencjackie i studia inżynierskie, jak i w przypadku kontynuacji nauki poprzez studia magisterskie. Inwestycja w wykształcenie jest jednak kosztowna. Co istotne, w trybie zaocznym ponosimy wysokie koszty także na uczelniach państwowych, których poziom pozostawia często wiele do życzenia.

Dlatego przy wyborze uczelni warto kierować się tym, czy dysponuje ona odpowiednim zapleczem dydaktycznym i doświadczeniem. Oba te warunki spełnia warszawska Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Jest to niepubliczna szkoła wyższa, która funkcjonuje od 1992 roku i realizuje studia w trybie stacjonarnym i zaocznym. Uczelnia została wielokrotnie nagrodzona i wyróżniona za wysoki poziom kształcenia, a jej absolwenci mogą liczyć na wsparcie w budowaniu swojej kariery – także poza granicami kraju.

Studia licencjackie i studia inżynierskie

Oferta UTH studiów pierwszego stopnia to kierunki, które umożliwiają zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w przyszłości. Dostępne studia licencjackie obejmują:

 • Finanse i rachunkowość
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie
 • Architektura wnętrz

Bogaty wybór specjalności pozwala uzyskać profesjonalną wiedzę teoretyczną i praktyczną z ciekawych dziedzin, takich jak transport i spedycja, psychologia w biznesie, kryminologia i kryminalistyka, wywiad i kontrwywiad czy home design lub projektowanie wystaw oraz wielu innych.

Studia inżynierskie na UTH to:

 • Transport
 • Budownictwo
 • Informatyka

Wysoki poziom dydaktyczny uczelnia zyskuje dzięki świetnemu zapleczu naukowemu w postaci rozbudowanej infrastruktury, bogatej we własne laboratoria specjalistyczne, kadrze doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców oraz szerokiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak instytuty badawcze i firmy działające w obszarze tematycznym studiów (np. współpraca z firmą Mercedes na specjalności Budowa i eksploatacja samochodów).

Kontynuacja nauki – studia magisterskie

Uniwersytet Techniczno – Handlowy w Warszawie gwarantuje ciągłość w zdobyciu wykształcenia, praktycznie we wszystkich oferowanych kierunkach licencjackich. Kierunki rozszerzone są o dodatkowe specjalności, takie jak np. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni czy Zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Studia magisterskie w oddziale warszawskim można kontynuować na:

 • Zarządzaniu
 • Finansach i rachunkowości
 • Bezpieczeństwie wewnętrznym

Studia II stopnia można realizować również w zamiejscowej filii uczelni w Płońsku.

Rozwój zawodowy i osobisty – studia podyplomowe

Konkurencyjność na rynku pracy nierozerwalnie związana jest z koniecznością zdobywania lub poszerzania swoich kwalifikacji. UTH także w tym przypadku oferuje kilkanaście kierunków dla studiów podyplomowych, m. in. takich jak:

 • Coaching kryzysowy w biznesie
 • Finanse i rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Bezpieczeństwo Smart City
 • e-Marketing
 • Menadżer jakości
 • Agent celny
 • Zarządzanie procesami logistycznymi

Koszty studiów na UTH w odniesieniu do standardów, jakie oferuje szkoła, są zaskakująco niskie i porównywalne do tych, jakie można spotkać na uczelniach państwowych realizujących studia w trybie zaocznym. Dodatkowo uczelnia wspiera swoich studentów za pomocą bogatego systemu stypendialnego, który obejmuje stypendia socjalne i naukowe, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz specjalne zapomogi dla studentów, przyznawane maksymalnie raz w semestrze z powodu trudnych przyczyn losowych.