Program Mama 4 plus

Od kilku miesięcy niezwykle popularny jest temat tzw. emerytury dla matek, który określany jest mianem programu „mama 4 plus”. To ogromne udogodnienie, a także zabezpieczenie finansowe dla kobiet, które posiadają 4 i więcej dzieci.

Mama 4 plus – dla kogo?

Świadczenia wynikające z programu „mama 4 plus| weszły w życie 1 marca 2019 roku. To oznacza, że od tego czasu wszystkie matki wielodzietne, otrzymają od rządu pewną emeryturę, nawet wówczas, kiedy kobiety nie mają wypracowanej odpowiedniej ilości lat, by normalnie przysługiwała im emerytura. Kto może liczyć na to świadczenia? Na świadczenie może liczyć każda matka, która ukończyła 60 lat i ma co najmniej 4 dzieci. Co ciekawe, świadczenie to w niektórych przypadkach będzie też przysługiwało mężczyznom od 65. roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać również ojcom, jeśli matka dzieci zmarła bądź je porzuciła i ojciec samodzielnie wychowywał potomstwo. To dobra wiadomość, ponieważ mimo iż zwykle temat porzucenia dzieci przez matki traktowany jest jako tabu, to jest to niestety bardzo popularne zjawisko.

Kogo może objąć nowy program rządowy?

Na emeryturę w ramach tego programu mogą także liczyć osoby, które nie pracują, a także nie mają niezbędnych środków do życia lub mają prawo do emerytury, ale jest ona niższa niż emerytura minimalna.

Jakie kwoty będą wypłacane w ramach świadczenia mama 4 plus?

Rząd ustalił, że od 1 marca 2019 minimalna emerytura dla matek będzie wynosiła 1100 zł brutto. Na ten moment nie przewiduje się żadnych zmian w wysokości świadczenia.