prawo budowlane w Profinfo.pl

Podczas budowy domu często konieczne jest wygospodarowanie dodatkowego miejsca na przechowywanie narzędzi i sprzętów potrzebnych do prac budowlanych. Również ekipa budowlana powinna mieć dostęp do pomieszczenia socjalnego, w którym mogą się przebrać, odpocząć w trakcie przerwy lub zjeść posiłek. W tym celu stawia się tymczasowe obiekty budowlane, które są wykorzystywane na czas budowy. Czym są takie budynki i jakie muszą spełniać przesłanki formalne do ich budowy?

Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

W prawie budowlanym istnieje definicja, która mówi, że tymczasowym obiektem budowlanym jest budynek przeznaczony do użytkowania przez określony czas. Może on mieć dowolną konstrukcję, dlatego jako taki obiekt kwalifikuje się barak, kiosk lub przyczepa. Dodatkowo budynek ten musi być przystosowany do rozbiórki lub przeniesienia, po ukończeniu prac budowlanych. Według prawa budowlanego, obiekty tymczasowe wymagają pozwolenia na ich budowę, chyba że spełniają określone warunki techniczne.

prawo budowlane w Profinfo.pl

Tymczasowy obiekt budowlany bez formalności

Prawo przewiduje przypadki, w których do postawienia tymczasowego obiektu nie trzeba spełniać żadnych formalności. Dzieje się tak na przykład w przypadku baraków pełniących funkcje zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy. Aby prace budowlane mogły zostać rozpoczęte, wymagane jest na nie pozwolenie lub zgłoszenie budowy. Wówczas tymczasowy obiekt stanowi część takiego postanowienia, dlatego może być użytkowany przez pracowników przez określony czas, jednak musi znajdować się na terenie prowadzonych prac budowlanych. Taki obiekt musi zostać poddany rozbiórce lub przetransportowany w inne miejsce po zakończeniu robót. Nie może więc stanowić trwałego elementu architektury terenu i być wykorzystany do innych celów niż tymczasowe pomieszczenie użytkowe.

Tymczasowy obiekt budowlany a formalności

W niektórych przypadkach wymagane jest pozwolenie na budowę. Chodzi tu głownie o obiekty trwale przytwierdzone do gruntu, którego planowane użytkowanie jest dłuższe niż 180 dni. Cała procedura jest zależna od parametrów technicznych budynku i przepisów prawa miejscowego. Obiekt tymczasowy może również służyć do innych celów niż dodatkowe pomieszczenie budowlane na czas powstawania inwestycji. Takimi budynkami są też sezonowe lokale gastronomiczne i rekreacyjne, dlatego chęć postawienia tymczasowego obiektu najlepiej w każdej sytuacji skonsultować z odpowiednim organem administracyjnym. Użytkowanie obiektu, gdy wymagane jest pozwolenie na jego montaż, może skutkować poważnymi sankcjami prawnymi.