umowa faktoringu

Faktoring, jako usługa finansowa, zdążyła się już całkiem dobrze zadomowić na polskim rynku. Z roku na rok udział faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstw rośnie. Przeczytaj, jakie korzyści może przynieść zawarcie tego typu umowy.

Co to jest faktoring pełny?

Zacznijmy o wyjaśnienia, co to jest faktoring. W podstawowej formie umowa faktoringu jest usługą, dzięki której przedsiębiorstwo może otrzymać środki z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, zanim spłyną one od jego kontrahentów. Faktor (firma świadcząca usługę) wypłaca faktorantowi (klientowi) 80-90% wartości nieprzeterminowanych faktur na towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Po tym jak zostaną one uregulowane, faktor wypłaca pozostałą część środków.

umowa faktoringu

Umowa faktoringu z regresem

Odmianą faktoringu klasycznego jest faktoring z regresem. Czym różnią się te usługi? W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, podejmuje działania windykacyjne, a wcześniej monitorujące zobowiązanie. W razie ich nieskuteczności, wypłaca faktorantowi odszkodowanie, które pokrywa wartość nieopłaconych faktur

Umowa faktoringu odwrotnego

Drugim rodzajem faktoringu jest faktoring odwrotny. Odwrotny, ponieważ pomaga w zarządzaniu nie zobowiązaniami, ale należnościami firmy. W tej formule faktor opłaca należności faktoranta wynikłe z zakupionych dóbr lub wykonanych na jego rzecz usług czyli reguluje jego zobowiązania powstałe w stosunku do kontrahentów. Umowa faktoringu określa, w jakim czasie te środki powinny być zwrócone faktorowi.

Umowy faktoringu – korzyści

Umowa faktoringu z regresem i tego klasycznego zwiększa płynność i elastyczność finansową przedsiębiorstw. Niweluje również niedogodności związane z udzielaniem kredytu kupieckiego. To z kolei sprawia, że sam kredyt handlowy może być stosowany w szerszym zakresie, na większą skalę. A to na pewno przekłada się na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Natomiast umowa faktoringu odwrotnego pomaga budować wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego. Wpływa na pozycję negocjacyjną. Ma również bezpośrednie przełożenie na poprawę kondycji finansowej firm. Dzięki terminowej spłacie zobowiązań przedsiębiorstwa zazwyczaj korzystają z atrakcyjnych rabatów cenowych.