Co zyskuje pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

Zatrudnienie w Polsce osób niepełnosprawnych wciąż kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Aktualnie zaledwie co piąta niepełnosprawna osoba jest aktywna zawodowo. Na Zachodzie jest to co druga osoba. Wynika to z braku świadomości pracodawców na temat korzyści z zatrudnienia osób z orzeczeniem.

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych jest jedną z głównych korzyści dla pracodawcy. Ubiegać się możemy między innymi o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracownika, jeżeli jako pracodawca spełnimy podstawowe kryteria jak osiągnięcie wskaźnika co najmniej 6% osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie może wynieść od 50% do 130% najniższego wynagrodzenia.

Niepełnosprawny pracownik może przyczynić się do uzyskania ulgi we wpłatach na PFRON, które są obowiązkowe, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem będzie poniżej 6%. Ulga jest również możliwa bez osiągnięcia wskaźnika między innymi poprzez zakup dóbr lub usług przedsiębiorstwa, którego wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem osiągnął 10%.

Dodatkowe korzyści

Poprzez zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami możemy liczyć też na zwrot do 60% wynagrodzenia pracownika oraz na zwrot jego składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to możliwe w przypadku podpisania odpowiedniej umowy ze starostą oraz gdy osoba będzie zatrudniona przynajmniej przez okres 12 miesięcy.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osoby wspomagającej pracownika z orzeczeniem. Udzielana pomoc nie może przekraczać 20 godzin w wymiarze miesięcznym.