mikropale wciskane

Podstawową technologią fundamentową w budownictwie XXI wieku są pale wiercone. Niemniej jednak z różnych powodów ich wykorzystanie bywa czasem niemożliwe. W niektórych przypadkach niezbędne jest zastosowanie mikropali, będących palami o mniejszej średnicy. Kiedy  i dlaczego jest to konieczne? Co wato wiedzieć o mikropalach?

Mikropale w budownictwie – kiedy się je stosuje?

Wyróżnić można co najmniej kilka czynników, które decydują o konieczności zastosowania mikropali wciskanych. Należy tutaj wymienić przede wszystkim takie, jak:

  • budowa odbywająca się na ograniczonym obszarze
  • niekorzystne ukształtowanie terenu
  • znaczące ograniczenie dopuszczalnych obciążeń technologicznych
  • konieczność pochylenia pali o ponad 30 stopni

Kiedy cena za metr działki jest wysoka, deweloperzy często ograniczają wydatki, rezygnując  z dodatkowego obszaru przydatnego dla swobodnego prowadzenia prac budowlanych. Standardowe pale mogą się wtedy okazać zbyt duże, aby możliwe było ich bezpieczne zastosowanie, dlatego zastępuje się je palami małośrednicowymi. Wykorzystanie klasycznych pali może być również uniemożliwione przez nierówne ukształtowanie terenu.

mikropale wciskane

Przeprowadzone przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, roboty geotechniczne dostarczają informacji o dopuszczalnych obciążeniach. Jeżeli występują w tej kwestii znaczne ograniczenia, ciężkie pale pełnowymiarowe nie nadają się do użytku. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku konieczności pochylenia pali. Wysokie i grube pale prefabrykowane nie dają możliwości znacznego pochylenia fundamentu, w przeciwieństwie do mniejszych mikropali, które to umożliwiają.

Wysokiej jakości mikropale wciskane

Etap stawiania fundamentów jest szczególnie ważny dla trwałości budowli. Dlatego też powinna się tym zająć profesjonalna firma wykorzystująca najwyższej klasy materiały. Jednym z uznanych producentów pali, jak i mikropali jest Aarslef – przedsiębiorstwo zajmujące się nie tylko produkcją materiałów, ale również realizacją projektów budowlanych. Co ważne, firma Aarslef jest elastyczna, dostosowując technologie do aktualnych potrzeb. Kiedy jest to wymagane, stosowane są mikropale prefabrykowane, jednak istnieje również możliwość wykonania mikropali wierconych na placu budowy.

Aarsleff to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem, które realizuje projekty w całej Polsce. Punkty kontaktowe firmy znajdują się m.in. w takich miastach, jak: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Szczecin czy Białystok. Place budowy, na których czynności wykonują pracownicy przedsiębiorstwa, zlokalizowane są na terenie całego kraju, m.in. w takich województwach, jak: Podlaskie, Lubelskie czy Opolskie.