instalacje fotowoltaiczne

Z roku na rok popularność tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii rośnie. Co ważne, nie zatrzymujemy się jedynie na poziomie rozmów. Coraz więcej z nas korzysta z dostępnych na rynku rozwiązań. Jednym z najpopularniejszych są systemy wykorzystujące energię słoneczną.

Instalacje fotowoltaiczne – tańsze i łatwiej dostępne

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce znacznie wzrosła liczba osób, które inwestują w instalacje fotowoltaiczne. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze, bez wątpienia są to globalne tendencje związane z odchodzeniem od energetyki opartej na paliwach kopalnianych, a zatem  nieodnawialnych surowcach. Wzrost świadomości w tym obszarze, w którym duży udział ma odpowiedzialność za naturalne ekosystemy, sprawia, że zwracamy się ku zielonej stronie mocy.

instalacje fotowoltaiczne

O ile rozwiązania z zakresu fotwoltaiki jeszcze jakiś czas temu były dość kosztowne, to teraz są znacznie łatwiej dostępne dla przeciętnego konsumenta. Ceny systemów spadły, do czego na pewno doprowadził i postęp technologiczny w tym obszarze, i coraz mocniejsza konkurencja w branży. Panele fotowoltaiczne nie są już nowością dostępną dla nielicznych. Dość wspomnieć, że były one dostępne jako produkt już w latach 60. XX w. Ponad pół dekady to wystarczający czas, by rozwinąć finalny produkt i obniżyć koszty po stronie jego produkcji.

Długofalowa inwestycja

Kolejny argument stojący po stronie rozwoju rynku instalacji fotowoltaicznych jest związany z rzeczą najbardziej podstawową czyli pieniędzmi. Wydatku związanego z zakupem elementów systemu nie traktujemy już jako kosztu. Jest to długofalowa inwestycja. Jeśli weźmiemy pod uwagę przeciętnej wielkości dom jednorodzinny to poczyniona inwestycja zwraca się już po 6-9 latach. I na tym nie koniec, bo w trakcie dalszego jej użytkowania wciąż oszczędzamy na rachunkach. Trzeba tu dodać, że przeciętna czasowa wydajność systemu fotowoltaicznego, z założeniem jego wysokiej sprawności w tym czasie, wynosi ponad 30 lat.

Taką inwestycję coraz częściej doceniają również małe i średnie przedsiębiorstwa a także duże biznesy. Jest to tym bardziej opłacalne, że w większości przypadków znaczna część inwestycji może być zrefundowana w ramach programów dofinansowań. Mogą się o nie starać zarówno podmioty gospodarcze, jak i prywatni użytkownicy.