uprawnienia na przewóz rzeczy

Kierowcy zajmujący się zawodowo przewozem osób lub rzeczy, czyli kierowcy np. ciężarówek, autobusów, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. W tym przypadku mowa jest o kursie na przewóz rzeczy i osób. Szkolenie takie można wykonać w placówce szkoleniowej Edures. Zapewnia ona udział w różnorodnych warsztatach, w tym właśnie przeznaczonych dla kierowców przewożących osoby i rzeczy.

Szkolenia związane z przewozem rzeczy

Wśród oferowanych kursów w zakresie przewozu rzeczy i osób wyróżnia się kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną. Do tych szkoleń mogą przystąpić kierowcy, którzy posiadają już prawo jazdy kategorii C uzyskane po 10 kwietnia 2009 roku lub też prawo jazdy kategorii D uzyskane po 9 września 2008 roku.

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy obejmuje 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Cena jej wynosi 3250 zł. Szkolenie kończy się egzaminem w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który składa się z dwóch części. Test podstawowy obejmuje 20 pytań, a test specjalistyczny 10 pytań. Wszyscy uczestnicy kursu, którzy uzyskują pozytywny wynik testu w ciągu 7 dni otrzymują świadectwo kwalifikacji zawodowej.

uprawnienia na przewóz rzeczy

Przebieg i uzyskanie uprawnień

Podczas kursu zajęcia prowadzone są metodą wykładową, jeżeli uzbiera się odpowiednia  grupa uczestników. Istnieje również możliwość szkolenie za pomocą platformy e-learningowej. Dzięki temu rozwiązaniu można w każdym momencie rozpocząć szkolenie bez konieczności czekania na uzbieranie się grupy.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które otrzymuje się po przeprowadzeniu szkolenia, ważne jest przez 5 lat. Potem należy uzupełnić swoją wiedzę i brać udział w kursie okresowym.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości warto zadzwonić pod numer kontaktowy firmy Edures.  Tutaj wykwalifikowani konsultanci służą pomocą pod kątem szkoleniowym i praktycznym.