Koszt alternatywny. Co to jest?

Koszt alternatywny jest pojęciem ściśle związanym z ekonomią. Najłatwiej mówiąc, jest to ofiara, którą trzeba ponieść, aby zdobyć dane dobro.

Koszt alternatywny

Koszt alternatywny jest związany z wyborem pomiędzy kilkoma możliwościami, które się wykluczają, czyli jest to pewna wartość korzyści z najlepszej z utraconych możliwości. Inaczej mówiąc, jest to koszt utraconych możliwości lub utraconych korzyści. W przypadku odniesienia się do rynku dóbr i usług, takie koszty dotyczą ilości innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby skorzystać z możliwości innego dobra.

Najważniejsze cechy kosztu alternatywnego

Koszt alternatywny ma charakter subiektywny i jest określony z chwilą dokonania wyboru. Ponadto, jest on zawsze ponoszony przez osobę, która podejmuje decyzję. Jeśli chodzi o koszty w produkcji, wyróżniamy koszty explicite i implicite. Koszty implicite są związane z czynnikami produkcji, które osoba produkująca posiada – nie stanowią wydatków przedsiębiorstwa. Znajdują zastosowanie np. podczas wypożyczenia. Koszty explicite są związane z rachunkowością, dotyczą wydatków poniesionych na zakup czynników produkcji. Są więc związane z płatnościami producenta. To czynniki, których jeszcze nie posiada produkujący, i musi za nie zapłacić, aby je nabyć.

Koszty alternatywne są związane z utraconymi możliwościami i szansami. To pojęcie związane z wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwami, które muszą decydować o wielu czynnikach wpływających na rozwój firmy. Dotyczą praktycznie każdego producenta.