zdolność kredytowa

Każda osoba chcąca wziąć kredyt, zetknie się z pojęciem zdolności kredytowej. Niejednokrotnie to ona jest najważniejszą przesłanką decydującą o tym, czy decyzja kredytowa będzie korzystna, czy też nie. Czym zatem jest zdolność kredytowa i jak się ją oblicza?

Dochód to warunek podstawowy zdolności kredytowej

Najważniejszy przy ustalaniu zdolności kredytowej jest dochód. Bank zatem sprawdzi nie tylko, ile on wynosi, ale także, z jakich źródeł pochodzi. Oczywiście najlepszym wariantem jest otrzymywanie wysokiej wypłaty w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, jednak nawet jeżeli tak nie jest, to nie przekreśla to szans otrzymania kredytu! Zdolność kredytowa osoby posiadającej mniejszą wypłatę, albo inną umowę (np. zlecenie) będzie po prostu mniejsza.

Koszty utrzymania

Dochód to jedno, jednakże zawsze na coś jest przeznaczany. Bank wie, że całej wypłaty nie chowa się „do skarpety” i dlatego zbada, ile wynoszą miesięczne koszty utrzymania osoby starającej się o kredyt.

Dodatkowe zadłużenie to przesłanka mniejszej zdolności kredytowej

Poza miesięcznymi kosztami utrzymania koniecznym będzie także wykazanie, jakie ma się długi i w jakiej części zostały już spłacone. Istnienie takich zobowiązań nie powoduje braku zdolności kredytowej! Bank po prostu sprawdzi, czy pomimo długów, biorący kredyt jest w stanie spłacać dodatkowe zobowiązanie, czyli czy posiada jakieś nadwyżki.

Historia kredytowa może przesądzić o sukcesie… albo porażce!

Można wyróżnić zasadniczo trzy sytuacje mówiąc o historii kredytowej. Pierwsza – gdy nie mamy żadnej przeszłości z bankami i wtedy jest to sytuacja neutralna, raczej nie działająca na niekorzyść starającego się o kredyt. Druga – gdy mieliśmy w przeszłości zobowiązania, które zostały spłacone w terminie i w całości, co zdecydowanie działa na plus i trzecia, w której mieliśmy zaszłości z bankami. To zdecydowanie obniży zdolność kredytową starającego się o nowe zobowiązanie i może wpłynąć na negatywną decyzję.

Poza wymienionymi wyżej przesłankami ważne jest także, kto się ubiega o kredyt – jego wiek, stan cywilny, status zawodowy, czy rodzinny, staż pracy, a nawet wykształcenie. To wszystko powoduje, że zdolność kredytowa obliczana jest, jak widać, na podstawie bardzo wielu okoliczności!