konstrukcje stalowe

Choć zdecydowaną większość konstrukcji stalowych stanowią różnego rodzaju budynki przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne, coraz częściej spotkać możemy informacje o nowym sektorze budownictwa – domach o szkielecie ze stali. Pomimo wielu mitów, związanych ze stosowaniem konstrukcji stalowych, stopniowo stają się one cenioną alternatywą dla popularnych materiałów w budownictwie mieszkaniowym i lekkim.

Dlaczego stal?

Stal jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym. Charakteryzująca ją wysoka trwałość zapewnia większe bezpieczeństwo oraz wolniejsze starzenie się obiektów. Dzięki zaawansowanym możliwościom prefabrykacji, konstrukcje stalowe są niezwykle łatwe w transporcie, a także montażu i demontażu. Stalowa konstrukcja nośna zapewnia ogromną swobodę w realizacji skomplikowanych obiektów o dużej rozpiętości i wysokości. Struktura w formie szkieletu ułatwia także przyszłe przebudowy i reinstalacje, np. przesuwanie ścian wewnętrznych, wymiany elementów fasady, a nawet późniejsze łączenie podłóg, instalacje wind oraz klatek schodowych.

konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe a środowisko

Wbrew powszechnemu przekonaniu, konstrukcje stalowe doskonale wpisują się w założenia idei zrównoważonego rozwoju. Przemysłowa produkcja stali generuje bardzo niewielkie ilości odpadów. Produkty uboczne, takie jak żużel wielkopiecowy mogą natomiast zostać ponownie wykorzystane. W wyniku rozwoju technologii i metod produkcji, wytwarzanie stali pochłania coraz mniej energii, niwelując tym samym emisję zanieczyszczeń do środowiska. Rosnące wykorzystanie zużytej stali (złomu) w produkcji nowego materiału powoduje sukcesywne zmniejszanie zapotrzebowania na surowce rudy żelaza i węgiel. Warto podkreślić, że obecnie ponad 80% wszystkich belek stalowych jest wytwarzanych ze złomu.

Co niezwykle istotne, stal wyprodukowana ze złomu zachowuje swoje właściwości i wciąż nadaje się do zastosowań o wysokiej wydajności. W przypadku stali ocynkowanej, cynk jest najpierw oddzielany od stali, a następnie ponownie przetwarzany.