kurs na nalewaki

Na rynku pracy niezwykle cenne są umiejętności, których nie posiada zbyt wiele osób. Taką bez wątpienia jest umiejętność obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Dla kogo?

Umiejętnościami dotyczącymi obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern powinni wyróżniać się osoby, których zakres pracy obejmuje takie zadania.  Są to kierowcy cystern, którzy często napełniają cysternę paliwem oraz osoby posiadające podobne obowiązki, czyli pracownicy stacji benzynowych, czy baz paliw.

Kursy

W celu nabycia takich umiejętności nie wystarczy we własnym zakresie się tego nauczyć, koniecznością jest odbycie specjalistycznego kursu. Takie szkolenia oferuje m.in. rzeszowska szkoła nauki jazdy EDURES. Warunkiem do przystąpienia kursu jest ukończenie 18 roku życia oraz wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

napełnianie i opróżnianie zbiorników

Co na kursie?

  • szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów,
  • wiadomości na temat systemów obsługi cystern,
  • aktualne przepisy dotyczące napełniania i opróżniania,
  • warunki dopuszczenia pojazdów do przewozu,
  • zasady umieszczania ostrzegawczych nalepek,
  • zasady znakowania cystern,
  • przygotowanie do egzaminu i przykładowe pytania.

Egzamin

Egzamin teoretyczny realizowany jest w siedzibie firmy, natomiast praktyka odbywa się na zewnątrz firmy. Egzamin odbywa się przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym jego ukończeniu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, które ważne jest bezterminowo.

Zapisy

EDURES prowadzi kurs na nalewaki w dwóch klasach według ADR: klasa 2 – gazy oraz klasa 3 – materiały ciekłe zapalne. Aby się zapisać trzeba odwiedzić stronę internetową firmy, na której znajdują się daty oferowanych kursów oraz dane kontaktowe.