studia podyplomowe Kraków

Żadne przedsiębiorstwo ani organizacja czy nawet idea nie mogą dzisiaj liczyć na dalekosiężną ekspansję, bez wykorzystania możliwości, jakie daje marketing internetowy. Analizy rynku, budowanie zasięgów oraz dotarcie do spersonalizowanej grupy odbiorców, a przede wszystkim możliwość kształtowania i utrzymywania pozytywnych relacji z nimi, nie byłoby możliwe, bez zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod, jakie oferuje współczesny marketing e-commerce.

Podyplomowe studia marketing internetowy, czyli e-commerce w teorii i praktyce

Internet stanowi dzisiaj podstawę szeroko zakrojonych kampanii promocyjnych. Zalet rozwiązań e-commerce jest wiele. Do największych należą jednak bardzo duże zasięgi i spora liczba kanałów dostępu przy niezwykle konkurencyjnych kosztach realizowania strategii marketingowych. Podyplomowe studia marketing internetowy na uczelni WSE w Krakowie to kierunek oferujący teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu marketingu internetowego.

studia podyplomowe Kraków

Tego typu studia obejmują zarówno praktyczną naukę posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami, stworzonymi do realizacji działań marketingowych w Internecie, jak i poznanie metod tworzenia internetowych strategii marketingowych, po dogłębne i niezwykle pouczające case studies wybranych kampanii.

E-commerce – teraźniejszość i przyszłość

Już dzisiaj ponad 4 mld ludzi na świecie jest użytkownikami Internetu. Jak na razie nie istnieje inne medium równie szybkie, rozległe w zasięgu i tanie, które pozwala przekazywać treści marketingowe w trafny i dostosowany do odbiorcy sposób. To z kolei przyczynia się do ciągłego rozwoju nowoczesnych produktów i usług cyfrowych, co pozwala na coraz wydajniejsze użytkowanie sieci online. Tym samym powstają coraz lepsze narzędzia umożliwiające pełną optymalizację kampanii reklamowych wraz z dopasowaniem treści do potrzeb grup docelowych.

Podyplomowe studia marketing internetowy to dostęp do ponad 120 najnowocześniejszych narzędzi, pozwalających analizować rynki, tworzyć treści marketingowe i kampanie reklamowe, optymalizować je i badać efektywność podjętych działań. Wszystko to przekazywane jest przez praktyków i mentorów, którzy posiadają realne doświadczenie zawodowe w branży e-commerce. Co obok profesjonalnej wiedzy, jest nieocenioną wartością samą w sobie i pozwala nauczyć się jak pływać bezpiecznie po prawdziwym morzu e-commerce, jak unikać marketingowych mielizn i bez problemu pokonywać sztormy, docierając prosto do wyznaczonego portu.