Jak zwiedzić Londyn, czyli Brexit dla turystów

Okazuje się, że Wielka Brytania występując z UE może wywrzeć znaczący wpływ na usługi turystyczne. Brexit dotyczy właśnie tego wystąpienia, które niesie za sobą różne skutki, także dla turystów.

Brexit uporządkowany

Taka opcja dotyczy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w oparciu o wynegocjowaną umowę. W tym przypadku, w okresie przejściowym, usługi z zakresu turystyki nie powinny być zakłócone i utrudnione. Istniejące niepewności mogą być jedynie związane z obawami turystów, którzy nie wiedzą, jak dalej potoczą się sprawy z tego zakresu. Kształt przyszłych relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią będzie zależał od tego, czy zostanie odpowiednio uregulowana sytuacja po zakończeniu przejściowego okresu.

Brexit bezumowny

To opcja dotycząca tego, że wyjście UK następuje bez porozumienia. W związku z tym, w dniu wystąpienia, całe prawo UE nie będzie już stosowane. Prowadzone są działania przygotowawcze w tej sferze – dotyczą obszaru wiz, także transportu. Celem tych działań jest wpłynięcie na złagodzenie skutków twardego brexitu, który dotyczy turystyki.

Należy podkreślić, że w zakresie gospodarczym, usługi turystyczne nie ulegną zmianie. Natomiast w transporcie lądowym i powietrznym może dojść do pewnych zaburzeń. Aktualnie brexit jest dosyć niepewny, cały czas trwają negocjacje w tym kierunku. Turyści mogą w tym przypadku ucierpieć, ale nie jest to pewne. Wszystko zależy od tego, czy zostanie uporządkowana sytuacja wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, czy też nie będzie możliwości porozumienia.