SEP G1 E

W dzisiejszych czasach na rynku pracy coraz bardziej liczą się zawody techniczne i inżynierskie, takie jak elektryk, mechanik czy technik budownictwa. W celu wykonywania większości z nich, nie trzeba ukończyć żadnej specjalnej szkoły – należy jednak zdobyć tzw. uprawnienia SEP, które dają niezbędne kwalifikacje zawodowe. Dlaczego każdy elektryk musi zdać ten egzamin? Czy aby przejść go pomyślnie, trzeba odbyć szkolenie?

Praca elektryka bywa bardzo niebezpieczna, a prawidłowa eksploatacja urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych wymaga określonego zakresu wiedzy i umiejętności. Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko wypadków, a także uniknąć potencjalnych błędów podczas realizowania obowiązków związanych z tym zawodem, dopuszcza się do niej wyłącznie te osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje: uprawnienia SEP G1. Na szczęście nie trzeba ukończy żadnej specjalistycznej szkoły – wystarczy pomyślnie zdać egzamin. Jedynymi warunkami przystąpienia do niego są pełnoletniość oraz wykształcenie minimum podstawowe.

Czy aby zdobyć uprawnienia SEP G1, trzeba ukończyć szkolenie?

Jako że do egzaminu dopuszczane są wszystkie osoby powyżej osiemnastego roku życia z wykształceniem co najmniej podstawowym – teoretycznie nie trzeba odbyć kursu. W praktyce jednak bardzo trudno byłoby zdać test bez przygotowania zapewnianego podczas szkolenia. Prowadzący zapewniają wszystkie materiały, a także udzielają cennych wskazówek – zarówno tych dotyczących samego egzaminu, jak i pracy elektryka. Jednocześnie należy pamiętać, że uprawnienia SEP nie są bezterminowe, a ich ważność obejmuje 5 lat. Po upływie tego czasu trzeba ponownie przystąpić do egzaminu – tym razem jednak można pominąć udział w szkoleniu.

SEP G1 E

Jaka jest cena egzaminu SEP G1? Jaki zakres materiału obowiązuje na teście?

Cena kursu zależy od kwalifikacji, na jakich nam zależy. Do wyboru mamy uprawnienia na eksploatację oraz dozór. Dodatkowo do każdego z tych rodzajów możemy dodać prawo do wykonywania pomiarów. Ważny jest także zakres napięć – niskie (poniżej 1kV) oraz wysokie (powyżej 1 kV). Pamiętajmy, że szkolenia grupowe są bardziej opłacalne niż indywidualne. Z tego względu warto jednocześnie wysłać na kurs kilkoro pracowników firmy.

Materiał, jaki obowiązuje nas na egzaminie, w dużej mierze zależy od naszej własnej decyzji. Wnioskując o wydanie uprawnień, możemy zaznaczyć dowolną liczbę rodzajów urządzeń, które będziemy mogli eksploatować. Do wyboru mamy m.in. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego czy elektryczną sieć trakcyjną. Im więcej z tych opcji wybierzemy, tym szerszy będzie zakres naszych uprawnień, ale jednocześnie trudniej nam będzie zdać egzamin, ponieważ pula pytań, które będą nas obowiązywały, wzrośnie.

Zarówno kursy, jak i egzaminy SEP odbywają się w wielu różnych miastach w Polsce. Alerta, która jest jedną z największych firm specjalizujących się w tego typu szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, ma swoją siedzibę w Łodzi, jednak działa również m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu i Krakowie.