Czym jest usługa wealth management

Usługa wealth management jest związana z zarządzaniem majątkiem. Na czym dokładnie polega ta usługa? Jaki zakres obowiązków obejmuje?

Czym jest wealth management?

Wealth management obejmuje kompleksową obsługę klienta, dotyczącą płynnych aktyw majątkowych i aktyw trwałych – wraz z majątkiem pozafinansowym. Polega na zaspakajaniu potrzeb klientów, ma szeroki zakres wykraczający poza typowe usługi bankowe. Z takiej opcji korzystają zamożni klienci banku. Poza bankami, usługę wealth management mogą świadczyć także inne podmioty; domy maklerskie, niezależne firmy, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne itp.

Zakres obowiązków

Wśród zakresu usług wealth management obejmuje: doradztwo niefinansowe, obrót nieruchomościami, planowanie ubezpieczeniowe, prywatną bankowość (private banking), planowanie majątkowe (spadkowe i majątkowe) i inżynierię finansową. To także wszelkie usługi z zakresu inwestowania na niepublicznym rynku (tzw. fundusze alternatywne i hedgingowe). Wealth management opiera się na doradztwie inwestycyjnym oraz zarządzaniu portfelem odnośnie instrumentów finansowych na zlecenie.

Usługa tego typu znajduje szerokie zastosowanie w sferze finansowej. Dotyczy głównie profesjonalnej obsługi klienta, który pragnie zaspokoić określone potrzeby. Taką usługę świadczą przede wszystkim banki, ale mogą to być także inne podmioty istniejące na rynku. Zarządzanie majątkiem jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, a dzięki pomocy i skorzystaniu z wealth management przedsiębiorca zyskuje wiele korzyści.