pale CFA

Wszystkie prace budowlane zaczynają się od tzw. stanu zero, który oznacza roboty ziemne i wykonywanie ścian fundamentowych. Jednak mimo tego samego celu, prace te nie zawsze wyglądają tak samo i mogą różnić się od siebie mniej lub bardziej. Czasami przebiegają łatwo i schematyczne, natomiast innym razem wykonywane są w specyficznych warunkach, wymagających użycia specjalnych maszyn i technologii. W tym drugim przypadku często sięga się po pale CFA.

Proces tworzenia pali

Pale CFA określane są również jako pale formowane w gruncie, ponieważ wykonuje się je, wykorzystując świder ciągły formułujący konstrukcję pala bezpośrednio w ziemi. Proces rozpoczyna się od wwiercenia świdra w grunt do zadanej głębokości, którą ostatecznie ma osiągnąć pal. W momencie wiercenia grunt jest rozpychany na boki, a ewentualny jego nadmiar transportowany na powierzchnię, jednak ilość ta nie jest duża, ponieważ proces wiercenia odbywa się w jednym cyklu, bez wyciągania świdra.

pale CFA

Rozpychanie urobku na boki także ma swój cel, bowiem grunt staje się dogęszczony i tym samym bardziej spójny, a otwór stabilny. W momencie, gdy świder osiągnie pożądaną wysokość, powoli zostaje wycofywany, a do otworu równocześnie wtłaczana jest mieszanka betonowa, do której następnie wprowadza się uprzednio wykonane zbrojenie.

Zalety pali wierconych

Powstałe w procesie wiercenia kolumny betonowe CFA, cechują się niskim kosztem wykonania w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. W dodatku, technologia ta charakteryzuje się wysoką wydajnością. Świadczy o tym fakt, że jedna kolumna powstaje w zaledwie około 30 minut. Kolejna zaleta, jaka wyróżnia pale CFA, to brak wibracji i wstrząsów podczas procesu wiercenia, a także niewielki hałas, który zaliczany jest do najmniej uciążliwych wśród wszystkich technologii wykorzystywanych do palowania. W związku z tym, pale fundamentowe wykonane z użyciem technologii CFA mogą być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków. Tym samym są szczególnie przydatne w gęstej zabudowie miejskiej.

Wykonywaniem pali CFA zajmuje się m.in. Aarsleff. Jest to firma obecna na rynku od wielu lat, w ciągu których zdążyła zaskarbić sobie zaufanie klientów na terenie całej Polski. Bydgoszcz, Gdańsk czy Kielce to tylko niektóre z miast, w których pojawia się sprzęt firmy Aarsleff.